Tim Aspeslagh

Tim Aspeslagh

Leernsesteenweg 329 
9800 Deinze [email protected] 
0494/49 90 64 
jarig op 7 maart 
3 e  jaar leiding - 2 e Bach Elektromechanica

Jonas Blancke

Jonas Blancke

Leon Desmetlaan 12 
9800 Deinze
[email protected] 
0474/10 47 68 
jarig op 20 december 
1 e jaar leiding - 6 e jaar Wetenschappen-Wiskunde

Lukas Claerhout

Lukas Claerhout

Ooidonkdreef 3 
9800 Deinze 
[email protected] 
0492/96 10 90 
jarig op 12 juni 
2 e jaar leiding - 1 e Bach Handelsingenieur

Bethlem De Poorter

Bethlem De Poorter

Smissestraat 18 
9800 Deinze 
[email protected] 
0471/42 28 67 
jarig op 10 september 
1 e jaar leiding - 6 e jaar Verzorging 

Arthur Deleu

Arthur Deleu

Schipdonkstraat 27 
9800 Deinze 
[email protected] 
0478/98 99 38 
jarig op 2 september 
2e jaar leiding - 1e Bach Burgerlijk Ingenieur 

Alice Deleu

Alice Deleu

Schipdonkstraat 27 
9800 Deinze 
[email protected] 
0479/37 51 22 
jarig op 24 september 
1 e  jaar leiding - 6 e jaar Wetenschappen-Wiskunde

Fien Deseyn

Fien Deseyn

Ooidonkdreef 18 
9800 Deinze 
[email protected] 
0497/63 83 04 
jarig op 16 november 
2 e jaar leiding -1 e Bach Psychologie 

Arno Foucher

Arno Foucher

Mulderstraat 10 
9800 Deinze 
[email protected] 
0471/34 81 74 
jarig op 21 februari 
1 e jaar leiding - 6 e  jaar Economie-Wetenschappen

Eva Guilbert

Eva Guilbert

Beekstraat 63 
9800 Deinze 
[email protected] 
0497/90 11 82 
jarig op 16 juli 
3 e jaar leiding - 6 e jaar Jeugdzorg

Eliza Laporte

Eliza Laporte

Zombeekstraat 25 
9031 Baarle-Drongen 
[email protected] 
0478/04 02 59 
jarig op 19 oktober 
3 e jaar leiding - 2 e Bach Pedagogische Wetenschappen

Maxime Mahy

Maxime Mahy

Maaigemdijk 3 
9800 Deinze 
[email protected] 
0476/70 94 61 
jarig op 27 augustus 
1 e  jaar leiding -1 e Bach Diergeneeskunde

Tim Muysoms

Tim Muysoms

Pontstraat 2 
9800 Deinze 
[email protected] 
0488/99 93 47 
jarig op 13 september 
1 e  jaar leiding - 1 e Bach Sinologie 

Hannes Van Cauwenberghe

Hannes Van Cauwenberghe

Leernsesteenweg 104 
9800 Deinze 
[email protected] 
0474/46 69 23 
jarig op 10 september 
4 e jaar leiding -3 e Bach Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde

Loran Van Daele

Loran Van Daele

Veerstraat 1 
9800 Deinze 
vandaele.loran[email protected] 
0478/92 53 63 
jarig op 17 juni 
3 e jaar leiding - 2 e Bach Orthopedagogie

Elise Van de Voorde

Elise Van de Voorde

Amakers 16 
9800 Deinze 
[email protected] 
0471/21 48 65 
jarig op 16 november 
1 e jaar leiding - 6 e jaar Facilitaire Wetenschappen

Siebe Van Hullebusch

Siebe Van Hullebusch

Devolderstraat 12 
9800 Deinze 
[email protected] 
0489/43 66 87 
jarig op 16 januari 
2 e jaar leiding - 1e Bach Industrieel Ingenieur

Féline Vanden Bussche

Féline Vanden Bussche

De Kogge 4 
9800 Deinze 
[email protected] 
0486/32 46 04 
jarig op 13 mei 
1e jaar leiding - 6e jaar Latijn-Wetenschappen

Victor Vandenbossche

Victor Vandenbossche

J. De Bethunelaan 19 - 9800 Deinze
[email protected]
0493/21 33 42
jarig op 25 juni 
2e jaar leiding - 1e  Bach Burgerlijk Ingenieur Architect

Dylan Vanneste

Dylan Vanneste

Schipdonkstraat 7 
9800 Deinze 
[email protected] 
0491/30 56 00 
jarig op 28 april 
3 e jaar leiding - 7 e jaar Integrale Veiligheid

Andreas Verbeke

Andreas Verbeke

Leernsesteenweg 130 
9800 Deinze 
[email protected] 
0477/31 71 96 
jarig op 2 juni 
2 e jaar leiding - 6 e jaar Houttechnieken

Aline Verbrugge

Aline Verbrugge

Fazantenpark 11 
9800 Deinze 
[email protected] 
0472/24 85 59 
jarig op 29 september 
3e  jaar leiding - 2e Bach Handelsingenieur